Бүтээгдэхүүн

Лифтний Nylon дамар

  • nylon pulley designed for elevator

    цахилгаан шатад зориулагдсан Nylon дамар

    Нейлон лифтний дамар нь өөрөө тослох, хөнгөн жинтэй байх, төмөр татлагаас хамгаалах зорилгоор олон жилийн турш цахилгаан шатны төхөөрөмжүүдэд ашиглагдаж ирсэн. Лифтний дамрын 80 гаруй хувь нь Nylon материалыг түрхдэг тул бүх тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлдэг. Төрөөс хүрээлэн буй орчныг бохирдуулж байгаа гангийн үйлдвэрүүдэд тавих хяналтыг илүү хатуу хянах тул нейлон дамарыг лифтний төхөөрөмжид илүү өргөн ашиглах болно.